• تاریخ انتشار: 22 دی 1395 - 00:42
  • سرویس: خوزستان
پرداختن به حقوق شهروندی وظیفه ماهوی آموزش و پرورش است

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان به پانا خبر داد:

پرداختن به حقوق شهروندی وظیفه ماهوی آموزش و پرورش است

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان :زمانی شاهد اجرای دموکراسی واقعی خواهیم بود که دانش آموزان مشارکت کیفی در جامعه داشته باشند و در این میان سازمان دانش آموزی نقشی اساسی به عهده دارد.


مهدی رفیعی دهکردی در گفت وگو با خبرنگار پانا ، ضمن تاکید براهتمام معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خوزستان دراجرایی شدن منشور حقوق شهروندی ریس جمهور اعلام کرد: قانون اساسی آموزش و پرورش به نام سند تحول بنیادین در شورای عالی آموزش و پرورش تایید و به امضای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور رسیده و به اجرا گذاشته شده است و در همین راستا از سال گذشته در استان6 اولویت را در حوزه پرورشی و فرهنگی برمبنای سند تحول بنیادین مد نظر گرفته ایم که یکی از آن 6 حوزه،یکی از آن ها تربیت سیاسی و حقوق شهروندی است.

باور ما این است که برای اجرای دموکراسی واقعی را در جامعه شاهد خواهیم بود که دانش آموزان با نقش، مسئولیت پذیری و تاثیر گذاری خود آشنا شوند و  فقط اعتقاد ما به مشارکت کمی نیست بلکه مشارکت کیفی بسیار مهم تر است.

یکی از وظایف ماهوی و ذاتی آموزش و پرورش قبل از ابلاغ هر قانونی یا دستور العمل  پرداختن به مسایل شناخت حقوق اجتماعی و شهروندی دانش آموزان است و دیگر بخشنامه ها در واقع  از سوی مسئولین مکمل این  اساسنامه است.

موجب نظارت بهتر مردم برعملکرد دستگاه های اجرایی و  مسئولین و باعث دفاع قانونمند و منطقی آ نها از حقوق شهروندی شان خواهد شد.تا جامعه ای آرام متوازن و پیگیر و شکوفا داشته باشیم.

به صرف ایجاد حکومت ها نمی توان اعتقاد داشت که حقوق شهروندی اجرا شده و جامعه ای مطلوب داشت مگر اینکه شهروندانی مطالبه گر داشته باشیم.در این صورت است حاکمیت مردم به معنای واقعی را خواهیم داشت که خواسته نظام است محقق خواهدشد.

نقش سازمان دانش آموزی در تحقق منشور حقوق شهروندی

رفیعی با استناد به سخن مقام معظم رهبری که فرمودند"به تعداد دانش آموزان نقش بیافرینیم " گفت: آموزش و پرورش ماهیتی تربیتی در زمینه های اعتقادی، دینی، سیاسی، هنری و اقتصادی دارد. این فرآیند تربیت، شانسی و اتفاقی نیست و نیاز دارد تا با برنامه ای منسجم و نظام مند و متناسب با دین و اعتقادات ما، پیش برود که محصول این تربیت منسجم ، دانش آموزی تربیت یافته وآگاه به حقوق خویش است.

وی تصریح نمود: یکی ازویژگی ها و الزامات در اجرای این فرآیند، سازمان یافتگی و ساختار یافتگی است که تناسب با دین و جامعه اسلامی ما داشته باشد چرا که بدون ایجاد ساختار و نظم لازم نمی توان به آن تربیت مطلوب دست یافت.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان خاطر نشان کرد: در یک سیستم نظام مند مانند سازمان دانش آموزی که مبتنی برقانون و مشارکت افراد شکل گرفته است و به لحاظ هدف مند بودن ،برای دانش آموز در یک سیستم نقش هایی را تعریف کرده است، می تواند این مهم  را به خوبی محقق ساخته و نقش محوری خود را به شایستگی ایفا کند.

 

 

اشتراک گذاری instagram