• تاریخ انتشار: 14 دی 1395 - 09:54
  • سرویس: آموزش

درس

ترفندهای القای پیام در خبر/2

واحد آموزش پانا:در درس گذشته تعدادی از ترفندهای القا پیام را توضیح دادیم؛ مثل: نقل خبر از منابع ناشناخته و مبهم،پنهان کردن یک منبع غیرمعتبر در پشت منبعی موثق، سکوت و بی توجهی، تحریف، ترکیب خبر و نظریه و گفتن بخشی از حقیقت. اینک ادامه این فنون القایی رااز همان منبع پیشین بخوانید:

ادامه ترفندهای القای پیام در خبر:

8-مبالغه

  انتشار آمار و ارقام مبالغه آمیز و یا بزرگ نمایی برخی از رویدادها که گسترش ابعاد آن به منافع رسانه ها و دستیابی به اَغراض و خواسته هایشان کمک می کند و مانور دادن بر روی آنها یکی از شگردهایی است که برای القای پیام به کار گرفته می شود از جمله این بزرگ نمایی ها که بسیاری از رسانه های به کار می گیرند؛ بزرگ نمایی و مانور بر روی دشمن " و خطرکشورهایی است که قرار است افکار عمومی برضد آنها تحریک شود و یا حمله ای بر ضد آنان صورت گیرد".

  مثلا :

  خطر بنیادگرایی و یا افراطی گری اسلامی که از سوی رسانه های غربی برای اقدامات دخالت جویانه آنها در کشورهای خاورمیانه بکار گرفته می شود.

 

 9-جنجال آفرینی

   در این روش برخی رویدادها با گستردگی فراوان مطرح می شود و انبوهی از اخبار و گزارشها در ارتباط با موضوعی که اهمیت چندانی ندارند یا ارزش آن کمتر از سایر رویدادهای مهمی هم زمان است، منتشر می شود.

 این روش معمولا برای فضاسازی به سود یا ضد یک فرد ، جریان یا رقیب سیاسی صورت می پذیرد و گاهی اوقات هدف آن تحت الشعاع قرار دادن رویدادهای مهم دیگری است که رسانه قصد پنهان کردن آن را دارد.

 

10- ترکیب کردن چند خبر درست با یک خبر نادرست(در هم سازی اخبار )

  در مواردی در لا به لای چند خبر واقعی و درست از یک  رویداد یا چند رویداد، یک خبر نادرست هم گنجانده می شود و مخاطب به دلیل پذیرش اخباری که درست هستند و خود او نیز از صحت آنها باخبر است، آن خبر نادرست و غیرواقعی را هم می پذیرد . این درهم بودن اخبار، قابلیت باور خبرهای نادرست را افزایش می دهد.

 

11-کنار هم قراردادن دوخبر صحیح برای نتیجه گیری نادرست

  ارتباط دادن بین دو واقعه برای دستیابی به یک نتیجه نادرست و القای پیامی متناسب با خواست فرستنده پیام  و نه بر اساس واقعیت از جمله راههای القای پیام است.

مثلا:

 انتشار خبری در مورد انفجاری در یکی از شهرهای آمریکاهم زمان، باانتشار خبر دیگری در موردمخالفت یک گروه یا کشور خارجی با سیاستهای آمریکا، می تواند با این هدف صورت گرفته باشد که آن انفجار از سوی این گروه یا کشور خارجی صورت گرفته است.

 

12- تکرار

   یکی از رایج ترین ترفند در القای خبر "تکرار خبر"است، تکرار، پیام را در ذهن حک و ملکه ذهن می کند و ترفندی متداول در تلقین به افراد است. اما به کار بردن این شیوه برغم سادگی آن، ظرافتهایی را می طلبد؛ زیرا اگر تکرار از حد بگذرد ویا پیام تنوع نداشته باشد برای مخاطب نوعی دلزدگی و رخوت و بی تفاوتی نسبت به پیام  را بوجود می آورد .  بنابر این به فاصله زمانی تکرار پیام و تغییر در ارایه فرم آن و متنوع بودن شکل آن در عین آن که محتوا و ساختار خود را حفظ کرده باشد، باید توجه کرد. 

مثلا:

 مدتها قبل از حمله آمریکا به عراق شبکه رسانه ای این کشور ( آمریکا) در حجمی گسترده اخبار مربوط به "داشتن سلاحهای کشتار جمعی بوسیله عراق و صدام "منتشر می کرد و مرتبا تکرار می شد تا افکار عمومی نسبت به تهاجم  آمریکا به عراق واکنش زیادی نشان ندهد و باور کند که این تنها راه مقابله با عراق و این سلاحها ست . حال آنکه بعد از حمله و اشغال عراق هیچوقت این سلاحها کشف نشد ودروغ بود. 

                                                                           ادامه دارد...                                                             

 

 

اشتراک گذاری
captcha