• تاریخ انتشار: 28 اسفند 1395 - 09:09
  • سرویس: آموزش و پرورش - سازمان ها و مراکز تابعه

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد؛

احکام هیات علمی دانشگاه فرهنگیان منتظر تایید هیات ممیزه وزارت علوم

صدور گواهی دانش آموختگی برای 25 هزار نفر

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان گفت: احکام اعضای هیات علمی تطبیق یافته دانشگاه فرهنگیان باید به تایید هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

 
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، نعمت الله موسی پور در مورد فعالیتهای آموزشی این دانشگاه در سال 95 اظهار کرد: سال نود و پنج با تکالیف مهم و متعددی در این معاونت آغاز شد که چهار تکلیف بزرگ آن در اینجا نیازمند یادآوری است؛ که عبارت بودند از:
 
 
ـ استقرار سامانه گلستان برای ساماندهی به امور تحصیلی دانشجومعلمان و امور تکلیفی آموزشگران.
ـ رسیدن اولین گروه دانشجومعلمان به دانش آموختگی و ضرورت آماده سازی پرونده آنان برای صدور مدارک رسمی و آماده سازی روانی آنان برای ورود به اشتغال.
ـ ساماندهی آموزشگران و تعیین تکلیف کسانی که تحت عناوین مختلف به خدمت موظف آموزشی مشغول بودند اما در گروه اعضای هیات علمی قرار نداشتند.
ـ ضرورت های آشکار برای تامین برخی از حقوق اعضای هیات علمی تطبیق یافته و مشکلات پیش روی آن.
 
 
وی افزود: برای استقرار سامانه گلستان، لازم بود دست کم پانصد کارشناس، حدود نهصد نفر آموزشگر موظف و چندهزار آموزشگر غیرموظف، همه مدیران گروهها که بالغ بر دویست نفر بودند، همه معاونان آموزشی یعنی 98  نفر و همه مدیران پردیس ها و مدیریت امور پردیس ها باید آموزش می دیدند و این کار در حالی باید دنبال می شد که آموزش هر گروه دارای اقتضائات متفاوتی بود.
 
 
صدور گواهی دانش آموختگی برای 25 هزار نفر
 
معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: صدور گواهی دانش آموختگی در فرصت کم پایان نیمسال تابستانی و صدور گواهی مهارت آموزی با فرصت کم بعد از ازمون جامع و آماده سازی کسانی که برای حق التدریس به مدارس معرفی شدند (که در مجموع جمعیت انان بالغ بر 25000 نفر می شد) کار ساده ای برای کسانی نبود که این کار را برای اولین بار به انجام می رساندند و همه چیز هم باید به درستی انجام می شد.
 
 
موسی پور گفت: ما در تمام این فعالیت ها نیازمند همکاری کسانی بودیم که در دانشگاه فعالیت می کردند؛ اعم از کارشناسان و آموزشگران. کارشناسان به لحاظ دانش و مهارت و آموزشگران به لحاظ مشخص نبودن وضعیت خود، امکان همکاری همه جانبه را نداشتند. آموزشگران دانشگاه به لحاظ سازمانی و استخدامی، تحت عناوین مختلفی فعالیت می کردند که باید همه آنها در دو گروه سامان می یافتند: اعضای هیات علمی و کارکنان. کمیته ساماندهی آموزشگران، مسئولیت این کار حساس و مهم را بر عهده داشت. در عین حال، کسانی که در وضعیت هیات علمی تطبیق یافته فعالیت می کردند، از سویی انتظار تغییر وضع استخدامی خود را داشتند و از سوی دیگر انتظار دریافت پایه های استحقاقی و افزایش حقوق را. معاونت آموزشی از همان ابتدا ضمن آنکه در کمیته ساماندهی فعال بود، دو پیشنهاد اساسی نیز در برنامه سال نود و پنج مطرح کرد: اول زمینه سازی برای بهبود حقوق و دوم اعطای یک پایه استحقاقی به همه اعضای هیات علمی و ایجاد فرصت برای فعالیت های پزوهشی در سال بعد و اعطای یک پایاه تشویقی به کسانی که پایه استحقاقی سال 1394 را کسب کرده اند.
 
 
حاصل این فعالیت چه بود و چه چیز حاصل شد؟
 
دانشگاه موفق شد همه تکالیف مربوط به دانش آموختگی را به انجام برساند. دانش آموختگی حدود 25 هزار نفر اعلام شد و البته تعدادی از آنان یک نیمسال به تدریس قبل از استخدام هم اقدام کردند. کارساماندهی به انجام رسید و همه آموزشگرانی که بر اساس مصوبات هیات امنای محترم دانشگاه در گروه هیات علمی تطبیق بافته قرار می گرفتند، مشخص شدند. برخی از موارد برای افزایش حقوق عملی شد و به جای یک پایه پیشنهادی معاونت آموزشی، ریاست محترم دانشگاه با اعطای دو پایه استحقاقی موافقت کرد و از همه مهم تر، با کوشش های ریاست محترم دانشگاه و مشارکت برخی از اعضای هیات علمی و با حمایت برخی از نهادهای بالادستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رسمیت یافتن احکام اعضای هیات علمی تطبیق یافته دانشگاه فرهنگیان بر اساس دستورالعمل مشخصی موافقت کرد.
 
موضوع این بخشنامه چیست و چگونه به تصویب رسیده است؟
موضوع بخشنامه چگونگی پیگیری احکام هیات علمی اعضای هیات علمی تطبیق یافته دانشگاه فرهنگیان است. طی سالهای گذشته ابتدا تلاش شد تا از طریق هیات امنای دانشگاه شرایط برای تطبیق وضعیت آنان فراهم شود و طی سال 1395 این موضوع پیگیری شد که احکام آنان به تایید وزارت علوم برسد. گفتگوها و رایزنی های متعددی انجام شد و حاصل آنها در درون دانشگاه این بود که نظرات دانشگاه در 9 بند به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیم گردید. این موضوع در وزارت علوم مورد بررسی کارشناسی و سیاست گذاری قرار گرفت و حاصل آن بخشنامه ای شد که حاصل تشریک مساعی بخش های ذی ربط در وزارت علوم است و پس از تایید وزیر محترم علوم، به دانشگاه برای اجرا، ابلاغ شده است. البته در تولید نسخه نهایی آن، نظرات ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم طرح، برنامه و توسعه منابع دانشگاه نیز دریافت شده است که این نظرات در شکل گیری ویراست نهایی مورد استفاده قرار گرفته اند.
 
 
یعنی احکام استخدامی همه اعضای هیات علمی تطبیق یافته مورد تایید وزارت علوم قرار می گیرد؟
 
بله. احکام هیات علمی همه کسانی که واجد شرایط بر اساس بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند،  به تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم می رسد و از آن پس، این اعضا به عنوان «اعضای هیات علمی ویژه دانشگاه فرهنگیان» فعالیت خواهند داشت و در چهارچوب این بخشنامه از همه مزایای هیات علمی بودن بر اساس مقررات وزارت علوم برخوردار می شوند.
اشتراک گذاری
captcha