• تاریخ انتشار: 17 دی 1396 - 09:08
  • سرویس: آموزش و پرورش - معاونت پرورشی و سازمان دانش آموزی
رویکردهای جدید معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام شد

رویکردهای جدید معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام شد

کاظمی: حاكميت تمركززدايی و تفويض اختيار در فعاليت‌های تربيتی، یكی از رويكردهاست

تهران (پانا) - معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش‌وپرورش يكي از رويكردهای معاونت پرورشی و فرهنگی را، حاكميت تمركززدايی و تفويض اختيار در تمامی فعاليت‌های تربيتی با نگاه چابک‌سازی و بازمهندسی ساختارها در فرآيند فعاليت‌های تربيتی عنوان كرد.


به گزارش روابط عمومي معاونت پرورشي و فرهنگي، عليرضا كاظمي با تأكيد بر اينكه رويكرد اصلي و راهنماي ما در تمام كارها در آموزش و پرورش و از جمله در معاونت پرورشي و فرهنگي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است اظهار کرد: مطابق اين سند قرار بوده است وزارت آموزش و پرورش از يك نهاد علمي - آموزشي صرف به يك نهاد فرهنگي - تربيتي تبديل شود، به وزارت تربيت رسمي و عمومي تغيير نام بدهد و بر اساس اين تغيير نام، نگاه به رويكردهاي آن، چه در آموزش و پرورش و چه در جامعه تغيير يابد.
 
وي درباره سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تصريح كرد: رويكرد هاي اين سند مسير اصلي تعليم و تربيت را به ما نشان مي دهد.
 
دانش‌آموزان را به حیات طیبه برسانیم
 
كاظمي با تأكيد بر اينكه ما بايد بر اساس سند تحول بنيادين، دانش‌آموزان را به مراتبي از حيات طيبه برسانيم اظهار کرد: حداقل پنج ساعت از نظام تعليم و تربيت بايد مرتبط با فعاليت‌‌های تربيتي و فرهنگي باشد و از همه مهم تر اينكه قرار است به جاي معلم، مربي داشته باشيم.
 
معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه ما معتقديم با تغيير رويكرد ها، اقدامات خوب و فعاليت‌‌های ارزشمند می‌توان در حوزه پرورشي و فرهنگي  اثربخش بود،  افزود: فعاليت هاي پرورشي دو ويژگي منحصر به فرد دارد: يكي اينكه اين فعااليت ها كيفي بوده و با اعداد و ارقام قابل سنجش و ارزيابي نيست و ديگر اينكه ديربازده است.
 
تمرکز بر مدرسه
 
كاظمي در ادامه يكي از رويكرد هايي را كه مي توان بر اساس آن گام هاي موثري در عرصه پرورشي و فرهنگي برداشت، تمركز بر مدرسه به عنوان كانون اصلي تحول و تحقق تعليم و تربيت عنوان كرد.
 
وي تغيير رويكرد حوزه پرورشي و فرهنگي از نخبه‌گرایی صرف به عمومی‌سازی و جريان‌سازی فرهنگي ، قرآني و ديني در سطح مدارس را از ديگر رويكردها دانست.
 
حركت به سمت مديريت فضاي تربيتي در مدرسه با نگاه هدايتي و نظارتي
 
كاظمي همچنين بيان كرد: حركت به سمت مديريت فضاي تربيتي در مدرسه با نگاه هدايتي و نظارتي به جاي اجراي فعاليت هاي تربيتي در دستور كار اين حوزه است.
 
معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش استفاده از تمام ظرفيت هاي درون و برون دستگاهي از قبيل ستاد همكاري ها، بسيج دانش آموزي، سازمان دانش آموزي، اتحاديه انجمن هاي اسلامي و ساير تشكل ها را در نقش پذيري دانش آموزان، كاهش حجم برنامه ها و تجميع برنامه ها را از ديگر رويكرد هاي خود بيان كرد.
 
كاظمي يكي ديگر از رويكردهاي معاونت پرورشي و فرهنگي را، حاكميت تمركززدايي و تفويض اختيار در تمامي فعاليت هاي تربيتي با نگاه چابك سازي و بازمهندسي ساختارها در فرآيند فعاليت هاي تربيتي عنوان كرد.
 
وي كاهش فاصله ستاد و صف، به عنوان يكي از معضلات ادارات و بخش هاي مختلف را از جمله دستور كارهاي خود بيان كرد و تشكيل كميته كيفيت بخشي به فعاليت هاي تربيتي و استفاده از تجربه پيشكسوتان اين عرصه در همه سطوح را از ديگر كارهاي خود معرفي كرد.
 
 استفاده از فضاي مجازي بزرگترين فرصت تربيتي است
 
كاظمي همچنين استفاده از فضاي مجازي را به عنوان بزرگترين فرصت تربيتي در كنار ديگر طرح هاي ميداني و پروژه هاي ويژه عنوان كرد.
 
وي با بيان اينكه قسمت هاي مهمي از قانون احياي معاونت پرورشي مغفول مانده است؛ از تعيين كارگروهي براي اجراي كامل مفاد اين قانون درحوزه منابع انساني، ساختار و محتوا خبر داد.
 
معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش همچنين گفت: بايد به تربيت اخلاقي با استفاده از ظرفيت دانش آموزي و تأكيد بر مهارت هاي ده گانه و عنصر نشاط در فعاليت هاي فرهنگي و هنري عنايت جدي شود.
 
وي بر توجه به استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف پرورشي به ويژه تأسيس اردوگاه هاي غير دولتي، كانون هاي غيردولتي، دارالقرآن هاي غير دولتي و حتي در برگزاري اردوهاي درون و برون استاني تاکید کرد.
 
آغاز به كار تشكيل يک كارگروه اقتصادي ويژه 
 
كاظمي از آغاز به كار تشكيل يك كارگروه اقتصادي ويژه در آينده نزديك خبر داد و اظهار كرد: اين كارگروه جهت بهره وري منابع مالي و استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي موجود براي ايجاد منابع مالي پايدار، تحقق و تأمين منابع مالي حوزه پرورشي ايجاد مي شود.
 
معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش تمركز در برنامه هاي خرد اثربخش، كم هزينه، رفتار محور و مهارت محور،  توسعه فناوري اطلاعات در مديريت و نظارت بر فعاليت هاي حوزه پرورشي و فرهنگي و تدوين برنامه راهبردي و عملياتي با رويكرد سطح مدرسه، با توجه به سند تحول بنيادين و سياست هاي مقام عالي وزارت را از ديگر برنامه هاي خود عنوان كرد.
 
طرح تدوين نظام جامع فعاليت‌هاي تربيتي و مديريت مسائل تربيتي
 
كاظمي در پايان طرح تدوين نظام جامع فعاليت هاي تربيتي و مديريت مسائل تربيتي با استفاده از صاحب نظران علمي و ساختارهاي قانوني را يكي ديگر از مهمترين سياست هاي اين حوزه خواند و تأكيد كرد: اين رويكردها و سياست هاي اعلام شده را با جديت دنبال خواهيم كرد .

اشتراک گذاری instagram