• تاریخ انتشار: 04 آذر 1396 - 17:10
  • سرویس: هرمزگان
طرح "تعالی مدیریت مدرسه" در 85 آموزشگاه شهرستان رودان اجرا شده است

کارشناس مسئول متوسطه اول آموزش و پرورش رودان:

طرح "تعالی مدیریت مدرسه" در 85 آموزشگاه شهرستان رودان اجرا شده است

کارشناس مسئول متوسطه اول آموزش و پرورش رودان گفت: امسال 85 آموزشگاه دوره متوسطه اول و دوم در طرح تعالی مدیریت مدرسه می باشند.


به گزارش خبرنگار پانا از هرمزگان، علی صوغانی در نشست طرح تعالی مدیریت مدرسه با حضور مدیران مدارس این شهرستان گفت: باتوجه به اینکه در سال تحصیلی 97-96، 85 آموزشگاه دوره متوسطه اول و دوم  در طرح تعالی مدیریت مدرسه می باشند چرا که آموزش متوسطه در راستای آشنایی مدیران متوسطه اول و دوم باهدف واهمیت وضرورت این طرح اقدام به برگزاری 2 کارگاه توجیهی با حضور مدرسان استانی و 1 کارگاه عمومی توجیهی توسط مدرسان منطقه ای و4 کارگاه به صورت قطبی  توسط مدرسان منطقه ای شده است.

 

وی افزود: طرح تعالی مدیریت مدرسه، نوعی ساختار مدیریتی است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه به معیارهای مدیریت کیفیت جامع و سیستم خود ارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی مدرسه را فراهم آورد.

 

کارشناس آموزش متوسطه آموزش و پرورش رودان عنوان کرد: برنامه تعالی مدیریت مدرسه آموزش و پرورش رابه سمت یک سیستم آموزشی مبتنی بر برنامه و عمل سازمان یاد گیرنده پاسخ گویی بیشتر و توجه به نیازهای جامعه سوق خواهد داد که این طرح باشناسایی و بهره گیری مطلوب منابع و ظرفیت های درون سازمانی وبدون سازمانی، بهبود مستمر و تعالی فرآیندهای آموزشی تربیتی مدرسه راممکن می سازد.

 

صوغانی در پایان خاطرنشان کرد: بدین ترتیب تمامی فرآیندهای مدیریت مدرسه در مسیر تحول قرار گرفته و تفکر بهبود مستمر به عنوان یک اصل و ارزش در مدارس نهادیه می شود چرا که طرح مذکور طرحی برای محقق ساختن بخشی از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد.

اشتراک گذاری instagram