امروز: دوشنبه 24 خرداد 1400 - 07:31 تبلیغات

پلیس پیشگیری فاتب

اجرای طرح رعد پلیس

صبح امروز اجرای طرح رعد در ستاد پلیس پیشگیری فاتب با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران برگزار شد .

اجرای طرح رعد پلیس

صبح امروز اجرای طرح رعد 3 در ستاد پلیس پیشگیری فاتب با حضور سردار رحیمی رییس پلیس تهران برگزار شد .