امروز: جمعه 24 اردیبهشت 1400 - 20:56 تبلیغات

هشدار برای افزایش ریزگردها در پی خشکی تالاب‌ها

علی ارواحی: حال تالاب‌ها حتی روی کاغذ هم خوب نیست/ در دیپلماسی آب موفق عمل نشده است/ غالب تهدیدهایی که تالاب‌ها با آن روبرو هستند پابرجاست/ یک‌ونیم میلیون هکتار از تالاب‌ها مستعد گرد و غبار هستند

گفته‌ها

هشدار برای افزایش ریزگردها در پی خشکی تالاب‌ها

هشدار برای افزایش ریزگردها در پی خشکی تالاب‌ها

علی ارواحی: حال تالاب‌ها حتی روی کاغذ هم خوب نیست/ در دیپلماسی آب موفق عمل نشده است/ غالب تهدیدهایی که تالاب‌ها با آن روبرو هستند پابرجاست/ یک‌ونیم میلیون هکتار از تالاب‌ها مستعد گرد و غبار هستند