امروز: دوشنبه 8 آذر 1400 - 14:50 تبلیغات

تشدید بحران کم‌آبی با استقرار صنایع آب‌بر در شهرهای کویری

تهران (پانا) - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی می‌گوید استقرار صنایع آب‌بر در شهرهای کویری کشور یکی از دلایل بحران آبی در این شهرها است و به همین دلیل هدایت آب‌ها به سمت این صنایع موجب شده است تا آب شرب مورد نیاز مردم و بخش‌های کشاورزی با کمبود مواجه باشد.

گفته‌ها

از پاستور تا بهشت؛ وعده‌های روسای‌جمهور به مدیران شهری

از پاستور تا بهشت؛ وعده‌های روسای‌جمهور به مدیران شهری

تهران (پانا) - بررسی سه دیدار روسای جمهور با مدیران شهری تهران در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم مدیریت شهری نشان می‌دهد که نوسازی بافت فرسوده، توجه به معماری ایرانی و اسلامی و انتقاد از بی‌هویتی در معماری، چالش توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا در تمام این سال‌ها نگرانی همیشگی مدیران دولتی درخصوص کلان‌شهرها بوده است .

تشدید بحران کم‌آبی  با استقرار صنایع آب‌بر در شهرهای کویری

تشدید بحران کم‌آبی با استقرار صنایع آب‌بر در شهرهای کویری

تهران (پانا) - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی می‌گوید استقرار صنایع آب‌بر در شهرهای کویری کشور یکی از دلایل بحران آبی در این شهرها است و به همین دلیل هدایت آب‌ها به سمت این صنایع موجب شده است تا آب شرب مورد نیاز مردم و بخش‌های کشاورزی با کمبود مواجه باشد.