امروز: جمعه 21 مرداد 1401 - 13:04 تبلیغات

چراغ پانا به دست دانش‌آموزان روشن می‌ماند

تهران (پانا) - مدیر‌عامل پانا مسیر آموزش به ویژه در حیطه خبر‌نگاری را راهی بی‌انتها دانست و از دانش‌آموزان به ویژه خبر‌نگاران خواست تا با اندوخته‌های علمی، وارد این عرصه شوند و علم را وارد مرحله عمل کنند. وی معتقد است چراغ پانا به دست دانش‌آموزان روشن می‌ماند.

گفته‌ها