امروز: سه شنبه 7 تیر 1401 - 19:23 تبلیغات

هیئت اندیشه ورزان کانون بسیج فرهنگیان بازوی قدرتمند فکری آموزش و پرورش است

اردبیل(پانا) - مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل از هیئت اندیشه ورزان کانون بسیج فرهنگیان بعنوان بازوی قدرتمند فکری آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: بدون شک خرد جمعی در پیشبرد اهداف ترسیم شده در آموزش و پرورش راهگشا خواهد بود.