یکشنبه 28 شهریور 1400-22:34
نام عکاس: فاطمه زائری
زمان انتشار: شنبه 10 فروردین 1398 11:03

در کارگاه کوچک من « اعتماد شما سرمایه ماست»

چراغِ کارگاهِ کوچکی را روشن کرده ام که همیشه در آرزویش بودم. بچه که بودم یکی از تفریحاتم چرخ زدن وسطِ ماشین ها بود، انباری پدربزرگ همیشه پر بود از آچار و رینگ و سر سیلندر خراب و تعمیر شده منتظر صاحبش . کمک به ماشین های از کار افتاده و خراب برایم جذابیت دارد. من پزشک ماشین ها هستم.

شماره گزارش: 898041