جمعه 7 مهر 1402-18:22
نام عکاس: حسن تقیان
زمان انتشار: یکشنبه 26 شهریور 1402 22:52

اردوی تشکیلاتی یاور‌مربیان عضو سازمان دانش‌آموزی استان اصفهان

دانش‌آموزان شرکت کننده در اردوی تشکیلاتی یاور‌مربیان عضو سازمان دانش آموزی استان اصفهان پذیرش شدند.

شماره گزارش: 1404367