دوشنبه 10 مهر 1402-17:08
نام عکاس: دریافتی
زمان انتشار: جمعه 19 خرداد 1402 13:03

حضور میدانی استاندار تهران و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمت رسان به شهروندان سیل زده در فیروز کوه

حضور میدانی استاندار تهران و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمت رسان به شهروندان سیل زده در فیروز کوه از مهمترین اهداف این بازدید است.

شماره گزارش: 1377918