سه شنبه 11 مهر 1402-10:16
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: شنبه 13 خرداد 1402 11:20

سومین جلسه کار‌گروه توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان بوشهر

سومین جلسه کار گروه توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد‌.