یکشنبه 9 مهر 1402-01:40
نام عکاس: دانش‌آموز‌: نیلوفر خدری‌، زینب جعفری و دنیا شریفی
زمان انتشار: یکشنبه 7 خرداد 1402 10:34

اجتماع بزرگ سلام فرمانده ۲ در بوشهر

اجتماع بزرگ سلام فرمانده ۲ روز شنبه ششم خرداد در میدان شهید‌رئیسعلی دلواری شهر بوشهر برگزار شد‌.

شماره گزارش: 1375424