دوشنبه 8 خرداد 1402-00:20
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: جمعه 5 خرداد 1402 01:22

جشن بزرگ دختر ایران

جشن بزرگ دختر ایران، عصر امروز پنجشنبه 4 خرداد در میدان امام حسین(ع) برگزار شد.

شماره گزارش: 1375002