دوشنبه 8 خرداد 1402-00:21
نام عکاس: سونیا ولی‌پور
زمان انتشار: پنج‌شنبه 4 خرداد 1402 19:27

برگزاری کارگاه شطرنج در اداره آموزش و پرورش بهارستان۲

کارگاه شطرنج در اداره آموزش و پرورش منطقه بهارستان ۲ برای همکاران فرهنگی برگزار شد.

شماره گزارش: 1374944