دوشنبه 8 خرداد 1402-00:25
نام عکاس: محمدامین منصوری
زمان انتشار: دوشنبه 1 خرداد 1402 11:35

مزارع گندم و جو

مناظر دیدنی از مزارع طلایی گندم و جو در منطقه کوهنانی را در این گزارش می‌بینید.

شماره گزارش: 1373752