جمعه 31 شهریور 1402-23:35
نام عکاس: فاطمه تاتاری
زمان انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 10:58

گرامیداشت هفته مقام معلم در شهرستان بام و صفی آباد

جشن سپاس معلم با حضور امام جمعه، مدیر، معاونان و کارشناسان آموزش و پرورش در مدارس شهرستان بام و صفی آباد برگزار شد.

شماره گزارش: 1369846