جمعه 31 شهریور 1402-23:43
نام عکاس: علیرضا علیزاده
زمان انتشار: شنبه 26 فروردین 1402 11:00

راهپیمایی روز جهانی قدس درقزوین

مردم مؤمن و روزه دارشهر الوند در راهپیمایی روز قدس با شور و حالی متفاوت، روزی ماندگار را در کارنامه این استان ثبت کردند.