دوشنبه 8 خرداد 1402-23:31
نام عکاس: دانش‌آموز، بهار افراسیابی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 10 فروردین 1402 14:24

بوستان سیمرغ در نیشابور

بوستان سیمرغ به وسعت 2 هکتار و کلیه وسایل و امکانات ورزشی و تفریحی بر اساس الگوهای عرفانی عطار نیشابوری ساخته شده است.

شماره گزارش: 1359207