دوشنبه 8 خرداد 1402-23:30
نام عکاس: زهره صفرزاده
زمان انتشار: پنج‌شنبه 10 فروردین 1402 13:45

طبیعت زیبای روستای باغِ آسیا در شهرستان گناباد

روستای باغ آسیا در استان خراسان رضوی و در شهرستان گناباد با طبیعت زیبا و چشم‌نواز خود یکی از جلوه‌های زیبایی طبیعی در این شهرستان است.

شماره گزارش: 1359090