دوشنبه 8 خرداد 1402-22:01
نام عکاس: بهروز خلیلی
زمان انتشار: چهارشنبه 9 فروردین 1402 08:36

موزه آبگینه و سفالینه

موزهٔ آبگینه و سفالینه‌های ایران یکی از موزه‌های شهر تهران است. عمارت این موزه، خانه‌ای تاریخی مربوط به دوره قاجار است و در تهران، خیابان سی تیر جای گرفته‌است. این اثر در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.موزه آبگینه موزه تخصصی شیشه و سفال است.

شماره گزارش: 1359073