دوشنبه 15 خرداد 1402-04:26
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 7 فروردین 1402 21:27

شورای معاونان آموزش و پرورش استان بوشهر

شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با محوریت تحلیل عملکرد اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد .