سه شنبه 16 خرداد 1402-06:13
نام عکاس: دانش آموز ، مائده عسگری
زمان انتشار: یکشنبه 6 فروردین 1402 20:59

ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان ناحیه 2 آموزش و پرورش قم

ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان ناحیه 2 آموزش و پرورش قم واقع در مجاورت ایستگاه راه آهن با 71 مدرسه و 730 اتاق پذیرای زائران و مسافران است.