دوشنبه 15 خرداد 1402-03:16
نام عکاس: زهره صفرزاده
زمان انتشار: دوشنبه 7 فروردین 1402 14:16

بازدید مسئولان شهری از روند اجرایی ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش رودهن

معاون فرماندار و بخشدار به همراه زهرا رستمی مدیر آموزش و پرورش و دیگر مسئولان از روند اجرایی ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش در راستای بررسی کیفی، بازدید کردند.

شماره گزارش: 1358626