سه شنبه 9 خرداد 1402-05:33
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: جمعه 4 فروردین 1402 22:43

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از اسکان مسافران نوروزی

علی موحدی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر به همراه مهدی سروش نسیب مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و محمد حیاتی مشاور اجرایی مدیرکل از مکان‌های اسکان مسافران نوروزی بازدید کردند .

شماره گزارش: 1358310