سه شنبه 8 فروردین 1402-03:08
نام عکاس: مریم مسعودیان
زمان انتشار: چهارشنبه 19 بهمن 1401 08:01

جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان بوشهر

جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان بوشهر در 6 رشته ورزشی در زمین چمن ورزشی روستای هلیله برگزار شد .