شنبه 8 مهر 1402-18:51
نام عکاس: امین کاظمی
زمان انتشار: دوشنبه 28 آذر 1401 09:42

ارسال تجهیزات به مدارس عشایری فارس

اقلام تجهیزاتی مدارس عشایری به ارزش 12میلیارد تومان تهیه شد که این محموله شامل تجهیزات آموزشی،اداری و بهداشتی برای مدارس عشایری فارس ارسال شد.

شماره گزارش: 1332034