چهارشنبه 19 بهمن 1401-10:57
نام عکاس: دانش‌آموز، مهدیار نجاتی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 10 آذر 1401 15:50

نشست زیست‌‌شناسی در مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی

نشست زیست‌شناسی در مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی رودهن در راستای یادگیری عینی و ملموس و پژوهشی در بین دانش‌آموزان، برگزار شد.

شماره گزارش: 1328341