چهارشنبه 12 مهر 1402-00:14
نام عکاس: دانش‌آموز، روژینا ظهرابی
زمان انتشار: دوشنبه 28 شهریور 1401 10:34

جنب و جوش دانش‌آموزان برای خرید لباس فرم مدرسه

پس از دوسال محدودیت کرونایی و تعطیلی مدارس، امسال با بازگشایی مدارس، دانش‌آموزان و والدین جنب و جوش خاصی برای خرید لباس فرم مدرسه دارند.

شماره گزارش: 1310104