جمعه 21 مرداد 1401-14:13
نام عکاس: ایلیا حسینی
زمان انتشار: جمعه 14 مرداد 1401 20:29

برگزاری ورکشاپ عکاسی در شهر سی سخت

دوره دو روزه کارگاه آموزشی عکاسی در شهر سی سخت برگزار شد.

شماره گزارش: 1299118