جمعه 21 مرداد 1401-14:25
نام عکاس: ُسکینه سپیده دم
زمان انتشار: جمعه 14 مرداد 1401 17:49

ایستگاه صلواتی حضرت قاسم ابن الحسن به همت دانش‌آموزان شهر اشکنان

ایستگاه صلواتی حضرت قاسم ابن الحسن به همت دانش‌آموزان شهر اشکنان برای خدمت به عزاداران حسینی برپا شد.

شماره گزارش: 1299076