جمعه 21 مرداد 1401-13:16
نام عکاس: رحمانی
زمان انتشار: جمعه 14 مرداد 1401 19:22

برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه دهه محرم، در شهرستان بجنورد برگزار شد.