شنبه 29 مرداد 1401-05:58
نام عکاس: مهدی حسنلو
زمان انتشار: دوشنبه 13 تیر 1401 15:15

افتتاحیه طرح تثبیت و یادگیری

روز دوشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ ، مراسم افتتاحیه طرح تثبیت و یادگیری دوره ابتدایی برگزار شد .

شماره گزارش: 1291504