دوشنبه 17 مرداد 1401-23:53
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: سه‌شنبه 7 تیر 1401 10:59

گردهمایی معاونان پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها

گردهمایی معاونان پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها، صبح امروز در مدرسه دار الفنون برگزار شد.

شماره گزارش: 1290053