شنبه 22 مرداد 1401-00:44
نام عکاس: عطا خباز
زمان انتشار: دوشنبه 6 تیر 1401 13:44

جلسه ستادی استانی بررسی نتایج آزمون استخدامی ادارات

جلسه کارگروه توسعه مدیریت استان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان با دستور جلسه بررسی وضعیت، نتایج و مصاحبه با پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی ادارات برگزار شد.