سه شنبه 18 مرداد 1401-05:22
نام عکاس: مهشید عبادی
زمان انتشار: جمعه 27 خرداد 1401 12:07

برگزاری آزمون ورودی دانش‌آموزان پایه هفتم و دهم البرزی به مدارس سمپاد

امروز 27خرداد ماه رقابت تعدادی از دانش‌آموز هفتمی و دهمی برای ورود به مدارس سمپادبا حضور رئیس سازمان استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش در دبیرستان شرافت ناحیه یک کرج برگزار شد.

شماره گزارش: 1287226