جمعه 10 تیر 1401-04:08
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: دوشنبه 2 خرداد 1401 13:21

جلسه ستاد هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و بزرگداشت شهدای هفتم تیر

صبح امروز جلسه ستاد هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و بزرگداشت شهدای هفتم تیر در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

شماره گزارش: 1281429