شنبه 4 تیر 1401-06:37
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: شنبه 31 اردیبهشت 1401 16:21

مراسم تجلیل از برگزیدگان طرح ۳۱۳

مراسم تجلیل از برگزیدگان طرح ۳۱۳ (طرح حمایت فرهنگی و معیشتی طلاب از روستاییان)