دوشنبه 6 تیر 1401-12:25
نام عکاس: علیرضا افرازه
زمان انتشار: یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 08:45

برگزاری جشن الفبا در مدارس ابتدایی اندیمشک

جشن الفبای فارسی با شعار شکرگزاری از لطف بی کران الهی در برخوردار شدن از نعمت خواندن و نوشتن در مدارس اندیمشک برگزار شد.

شماره گزارش: 1279020