سه شنبه 18 مرداد 1401-06:20
نام عکاس: محمدی
زمان انتشار: دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 15:10

همایش استانی تکریم وبزرگداشت مقام معلم دراردبیل

همایش استانی تکریم وبزرگداشت مقام معلم با حضوراستاندار اردبیل، سرپرست آموزش وپرورش استان ومسئولان اجرایی ،نظامی وانتظامی در مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان اردبیل برگزارگردید.