دوشنبه 14 آذر 1401-17:11
نام عکاس:
زمان انتشار: دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 15:04

برگزاری کارگاه‌های آموزشی ‌مربیان تشکل پیشتازان استان البرز

کارگاه‌های آموزشی ‌مربیان تشکل پیشتازان استان البرز با حضور مربیان ارشد سازمان دانش‌آموزی در کانون فرهنگی و تربیتی رشد کرج برگزار شد.