دوشنبه 2 خرداد 1401-06:22
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: شنبه 18 دی 1400 13:21

جلسه گروه مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش استان بوشهر

شماره گزارش: 1246070