دوشنبه 2 خرداد 1401-06:44
نام عکاس: مریم مسعودیان
زمان انتشار: شنبه 18 دی 1400 13:19

نشست کارشناسان مدارس و مراکز غیردولتی و شوراهای آموزش و پرورش استان بوشهر

نشست کارشناسان مدارس و مراکز غیردولتی، شوراهای آموزش و پرورش استان بوشهر، مدارس از راه دور و توسعه مشارکت‌های مردمی استان بوشهر برگزار شد .