سه شنبه 3 خرداد 1401-20:35
نام عکاس: سمیرا حیران
زمان انتشار: دوشنبه 13 دی 1400 11:57

وداع مردم شهید پرور خراسان جنوبی با پیکر چهار شهید گمنام

شماره گزارش: 1244463