شنبه 2 بهمن 1400-15:21
نام عکاس: زهرا علمی
زمان انتشار: یکشنبه 14 آذر 1400 22:33

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش در تبریز

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور ریاست استاندار در تبریز برگزار شد.