یکشنبه 3 بهمن 1400-05:49
نام عکاس: سید حسن علوی
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 22:43

مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان دشتی

مانور زلزله و ایمنی دردبیرستان اندیشه شهرستان دشتی برگزار شد .

شماره گزارش: 1235157