یکشنبه 3 بهمن 1400-06:36
نام عکاس: یوسف انسیه
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 22:39

مانور زلزله و ایمنی در مدارس منطقه بردخون

مانور زلزله و ایمنی در مدارس منطقه بردخون برگزار شد .

شماره گزارش: 1235153