دوشنبه 6 تیر 1401-23:20
نام عکاس:
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 18:46

مانور سراسری زلزله در مدارس چابهار

بیست و سومین مانور سراسری زلزله همزمان با سراسر کشور در مدارس چابهار برگزار شد.