دوشنبه 27 دی 1400-18:54
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 14:00

بیست و سومین دوره مانور سراسری زلزله در مدارس

بیست و سومین دوره مانور سراسری زلزله در مدرسه بدری برهانی منطقه ۸ تهران برگزار شد.