یکشنبه 7 آذر 1400-00:21
نام عکاس: ستاره غلامپور
زمان انتشار: جمعه 30 مهر 1400 16:05

آغاز مراسم زرشک باز کنی در شهرستان درمیان خراسان جنوبی

شماره گزارش: 1224719